Trong vật lý, có rất nhiều chữ cái và ký hiệu trong công thức, vậy ký hiệu a trong vật lý là gì? Các bài viết dưới đây sẽ giải đáp các thắc mắc về vật lý và các bài tập liên quan.

Ký hiệu a là gì trong Vật Lý?

a trong vật lý là đại lượng chỉ gia tốc. Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian.

Nên nhớ rằng kí hiệu a với A là hoàn toàn khác nhau nhé.

Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động. Đơn vị của gia tốc là m / s² (mét trên giây bình phương).

Một số loại gia tốc phổ biến là:

 • Gia tốc tức thời.
 • Gia tốc trung bình.
 • Gia tốc pháp tuyến.
 • Gia tốc tiếp tuyến.
 • Gia tốc toàn phần.
 • Gia tốc trọng trường.

Công thức tính gia tốc của a

Công thức tính gia tốc a:

atb = (v – v0) / (t – t0) = Δv / Δt

Trong đó:

 • a là gia tốc đơn vị m/s2.
 • Δv là độ thay đổi của vận tốc.
 • v là vận tốc tức thời tại một thời điểm t.
 • v0 là vận tốc tại tại thời điểm t0.
 • Δt là thời gian cần để có được sự thay đổi đó.

Các bài tập về kí hiệu a trong Vật Lý

CÂU HỎI:

Câu 1. Vật chuyển động theo chiều Dương của trục Ox với vận tốc v không đổi. Thì:

A. Vận tốc của vật luôn có giá tri (+).

B. Tọa độ luôn trùng với quãng đường.

C. Vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

D. Tọa độ và vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

Câu 2: Một ô tô đang đi với v = 63 km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 82 m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. Tính gia tốc và thời gian hãm phanh.

Câu 3: Một ô tô tăng tốc từ 54km/h lên 27m/s trong khoảng thời gian đó ô tô chuyển động được quãng đường 80m. Tính khoảng thời gian tăng tốc và gia tốc của ô tô.

Câu 4: Một electron đang chuyển động với vận tốc 5.105m/s được gia tốc đến vận tốc 5,4.105m/s. Tính thời gian và quãng đường electron bay được trong khi gia tốc, biết độ lớn của gia tốc là 8.104m/s2

Câu 5: Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60 km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

 

ĐÁP ÁN:

Câu 1: Đáp án: C. vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

Câu 2:

Ta có v0 = 63 / 3,6 = 17,5 m/s

Áp dụng công thức  v mũ 2 – v0 mũ 2 = 2.a.S

⇒a = v mũ 2−v0 mũ 2 = 2aS = -1,8673 (m/s2)

Mà a = (v−v0) /t ⇒ t = (v−v0)/a = 9,371 (s)

Câu 3:

s = 80m, vo = 54km/h = 15m/s, v = 27m/s
v2 – vo2 = 2as ⇒ a = 3,15m/s2
v = vo + at ⇒ t = 3,8s

Câu 4:

vo = 5.105(m/s); a = 8.104m/s2; v = 5,4.105m/s
v – vo = at ⇒ t = 0,5 s
v2 – vo2 = 2as ⇒ s = 26.104 m

Câu 5:

 • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe
  • vAD: vận tốc của xe A đối với đất.
  • vBD: vận tốc của xe B đối với đất.
  • vAB: vận tốc của xe B đối với xe A.
 • Theo công thức cộng vận tốc thì vận tốc của xe A đối với xe B là:
  • vAB = vAD + vDB hoặc vAB = vAD – vBD
 • Do hai xe chuyển động cùng chiều nên: vAB = 40 – 60 = -20(km/h) → hướng ngược chiều dương.

⇒ vBA = 20(km/h) và vBA hướng theo chiều dương.

Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về câu hỏi a là gì trong Vật Lý. Hi vọng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *