W Là Gì Trong Vật Lý? Công Thức Tính Công Suất

Bạn đã biết từ chương trình lớp 8 của mình rằng khi một lực tác dụng lên một vật và làm vật chuyển động theo phương của lực trong một khoảng thời gian S thì công do hợp lực thực hiện là A = F.s. Trong bài này chúng ta đã tìm hiểu về khái […]

Xem thêm