Chúng ta thường tính những phép tính như cộng, trừ, nhân, chia rồi đúng không?

Tuy nhiên khi sử dụng phép tính chia với số có 3 chữ số thì nó lại là một chuyện khác, nó rất khó và thường chúng ta phải tính nhẩm rất lâu mới có thể ra được kết quả, thậm chí không thể tính nhẩm được mà cần phải có một tờ giấy nháp.

Vậy cách chia số có ba chữ số như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu thông qua bài viết này nhé.

Khái niệm cần nhớ về phép chia số có ba chữ số

Phép tính chia hết

Ví dụ: 1944 : 162 = ?

Chia theo từng thứ tự từ trái sang phải:

 • 194 chia 162 được 1, viết 1
 •  1 nhân  2 bằng  24 trừ  2 bằng  2, viết  2
 • 1 nhân 6 bằng 69 trừ 6 bằng 3, viết 3
 • 1 nhân 1 bằng 11 trừ 1 bằng 0, viết 0

 • Hạ 4, được 324324 chia 162 được  2, viết  2
 • 2 nhân  2 bằng 44 trừ 4 bằng  2, viết 0
 • 2 nhân 6 bằng 1212 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1
 • 2 nhân 1 bằng  2, thêm 1 bằng 33 trừ 3 bằng 0, viết 0.

Vậy kết quả của phép chia 1944 : 162 = 12

Phép tính chia có dư

Ví dụ: 8469 : 241 = ?

Chia theo từng thứ tự từ trái sang phải:

 • 846 chia 241 được 3, viết 3
 • 3 nhân 1 bằng 36 trừ 3 bằng 3, viết 3
 • 3 nhân 4 bằng 1214 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1
 • 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7;8 trừ 7 bằng 1, viết 1.

 • Hạ 9, được 12391239 chia 241 được 5, viết 5
 • 5 nhân 1 bằng 59 trừ 5 bằng 4, viết 4
 • 5 nhân 4 bằng 2023 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2
 • 5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 1212 trừ 12 bằng 0, viết 0.

Nhận xét về hai phép tính chia

 • Phép tính chia có số dư bằng 0 là phép chia hết.
 • Phép tính chia có số dư khác 0 là phép chia có dư.
 • Trong phép tính chia có dư thì số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia.

Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Chia số có ba chữ số

Giải bài tập trang 86 Sách giáo khoa Toán 4 theo chương trình mới

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 2120 : 424

1935 : 354

b) 6420 : 321

4957 : 165

Hướng dẫn:

Bài 1 trang 86 SGK Toán 4

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Hướng dẫn:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Câu 3: Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Hướng dẫn:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

27 – 24 = 3 ( ngày )

Đáp số : 3 ngày

Trên đây là toàn bộ lý thuyết của mình về cách chia số có ba chữ số. Ở phần cuối của bài học này, chúng ta sẽ có hai bài tập để nắm vững kỹ thuật tính toán này.

Đây là bài khó nhất trong chương này, và nếu bạn nắm vững nó, bạn chắc chắn sẽ đạt điểm cao trong bài thi cuối kỳ!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *